?

Log in

forsberg21
26 June 2009 @ 06:50 pm
Endast kompisar, meddela mig om du vill läsa.
Utan nån stor anledning. Jag tycker att det räcker om mig på Internet, och det är lite besvärligt... men jag anser bättre att bara några kompisar och andra lyckliga människor ser min LJ, även om det saknar innehåll.
 
 
Current Location: Boulder, CO
Current Mood: energeticenergetic
Current Music: NIN - Only